Deratizace

Deratizace je proces likvidace potkanů, myší, krys a jiných hlodavců různými prostředky. Deratizace se podle použitých prostředků dělí na mechanickou, chemickou, případně deratizaci dalšími metodami.

Více informací

Dezinsekce

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě. Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu na potravinách, surovinách, výrobcích apod.

Více informací

Dezinfekce

Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí.

Více informací